Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ


Συμφώνα με τις επιστημονικές έρευνες, οι επιδόσεις του κάθε ανθρώπου στον αθλητισμό και ο βαθμός με τον όποιο ανταποκρίνεται στην άσκηση επηρεάζονται κατά μεγάλο βαθμό από την κληρονομικότητα. τα παιδιά κληρονομούν όχι μόνο τα φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα και τα κίνητρα. Η γενετική κληρονομιά αποτελεί επομένως καθοριστικό παράγοντα για το πόσο καλός αθλητής μπορεί να γίνει το παιδί.
Έρευνες που έγιναν σε δίδυμους δείχνουν ότι περίπου το 50% της αεροβικής δύναμης και το 70% της αντοχής καθορίζεται από την κληρονομικότητα. Μια έρευνα που έγινε στο πανεπιστήμιο LAVAL από τον παγκοσμίου φήμης στη γενετική Δρ Κλαουντ Μπουσα, δείχνει πως ο βαθμός ανταπόκρισης του κάθε ατόμου στη φυσική άσκηση είναι επίσης γενετικά καθορισμένος. Αυτό σημαίνει πως κάποιοι αθλητές θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες βελτίωσης από κάποιους άλλους ως αποτέλεσμα της άσκησης, ανεξάρτητα από το αρχικό τους επίπεδο, τη φυσική τους κατάσταση η το πόσο σκληρά προπονούνται.
Αν το παιδί δεν διαθέτει τη γενετική υποδομή που απαιτείται ώστε να διαπρέψει σε κάποιο συγκεκριμένο άθλημα, είναι απίθανο να μπορέσει να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο του αθλήματος αυτού. Παρόλο που η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρολό στον καθορισμό των δυνατοτήτων ενός αθλητή, είναι σαφές πως εξίσου σημαντική είναι η σωστή εξάσκηση. Μάλιστα, μόνο διαμέσου της εξάσκησης και της σκληρής δουλειάς μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτό που υπάρχει εν δυνάμει στον κάθε άνθρωπο ως αποτέλεσμα της κληρονομικότητας.
Μπορεί η κληρονομικότητα να παίζει σπουδαίο ρόλο στο πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει κάνεις στον αθλητισμό παρ όλα αυτά όμως όλοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν. Κάθε παιδί μπορεί να ωφεληθεί από τα μαθήματα που του προσφέρει ο αθλητισμός, μαθήματα που θα του χρησιμεύσουν για μια ζωή, ανεξάρτητα από το επίπεδο των επιδόσεων του. Σε τελική ανάλυση , αν οι επιδόσεις έχουν τόση σημασία για το παιδί , ίσως θα ήταν καλό να κατευθυνθεί από γονείς και προπονητές στα αθλήματα εκείνα, στα οποία οι πιθανότητες επιτυχίας του δείχνουν να είναι υψηλότερες.