Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Ο ΓΟΝΕΑΣ ΩΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

«Ο Γονέας ως Καθοδηγητής Μάθησης και Μελέτης»

Η εταιρία συμβουλευτικής και εκπαίδευσης Synolic με την υποστήριξη του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά θα οργανώσει σεμινάριο παιδαγωγικού περιεχομένου με τίτλο «Ο Γονέας ως Καθοδηγητής Μάθησης και Μελέτης», συνολικής διάρκειας 16 ωρών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς Γυμνασίου και θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου «Γ. Μπόμπολας», Πραξιτέλους 236 Πειραιάς.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους γονείς να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους στο πως καθοδηγούν τα παιδιά τους να μαθαίνουν και να μελετούν.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι, οι γονείς:
- Να αξιολογήσουν την προσωπική τους αποτελεσματικότητα στον τρόπο που καθοδηγούν τα παιδιά τους να διαβάζουν.
- Να κατανοήσουν τη διαδικασία μάθησης και το πως οι ίδιοι και τα παιδιά τους μαθαίνουν.
- Να πειραματιστούν σε τεχνικές ενδυνάμωσης και εμψύχωσης των παιδιών τους.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων
- Ο κύκλος της μάθησης.
- Οι τέσσερεις τύποι μάθησης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τύπου.

- Παράγοντες που διαμορφώνουν την αποτελεσματική μάθηση.
- Τεχνικές διαβάσματος.
- Βασικές τεχνικές ενδυνάμωσης και εμψύχωσης: Διατήρηση αυτοεκτίμησης- Αυτοεκπληρούμενη προφητεία- Παροχή επαναπληροφόρησης- Ενεργητική ακρόαση- Το μήνυμα των τεσσάρων γραμμών.


Μεθοδολογία

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) συναντήσεις των τεσσάρων (4) ωρών η κάθε μία, όλες Σάββατο. Μεταξύ των συναντήσεων οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις τεχνικές που διδάχθηκαν και να μεταφέρουν την εμπειρία τους στις ομάδες εργασίας που συμμετέχουν στις επόμενες συναντήσεις. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει σύντομες εισηγήσεις, βιωματικές εργασίες σε ομάδες, συμπλήρωση ερωτηματολογίων αυτό-αξιολόγησης.

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Συναντήσεων
1. Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011 (17.00-21.00)
2. Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 (17.00-21.00)
3. Σάββατο 9 Απριλίου 2011(17.00-21.00)
4. Σάββατο 7 Μαΐου 2011(17.00-21.00)Παροχές Σεμιναρίου
- Βεβαίωση Παρακολούθησης
- Εκπαιδευτικό Υλικό
- Απόδειξη Είσπραξης
- Καφές – Ελαφρύ Γεύμα


Εισηγητής: Μιχάλης Γιαννουλέας

Πληροφορίες –Αιτήσεις Συμμετοχής

Αιτήσεις Συμμετοχής για το πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές από την 1η έως την 30η Σεπτεμβρίου 2010, στα Γραφεία του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, Πραξιτέλους 236, Πειραιάς, 18.00-20.00, τηλ: 210 4180948, καθημερινά ή στο fax 210-4180944. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 150€. Λόγω των περιορισμένων θέσεων (αυστηρά 20 άτομα), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: